IKT mreža za osebe s posebnimi potrebami in prostovoljcev

O projektu

iLearn in EU logotipiLearn je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa vseživljenjskega učenja s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, vseživljenjskega učenja in prostovoljnega dela.

iLearn želi ponuditi priložnost za učenje, izmenjavo izkušenj, in za povezovanje med prostovoljci, starši  skrbniki, in lokalnimi oblastmi.

Natančneje iLearn se osredotoča:

Na osebe  s posebnimi potrebami: na lajšanje njihovega vključevanja v družbo z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, in dostopnga orodja za učenje in mreženje.

Na starše in skrbnike: da bi jim zagotovili IKT rešitve za pridobivanje informacij in izmenjavo izkušenj

Na prostovoljce: ponuditi jim priložnost da spoznajo značilnosti in potrebe oseb s posebnimi potrebnami, in za povezovanje

Na lokalne oblasti in oblikovalce politike: omogočit prenos dobrih praks is različnih držav

Na podlagi rezultatov analize potrebe uporabnikov, iLearn partnerji ustvarjajo priložnosti za povezovanje, razvijajo dostopne spletne storitve, Web 2.0 IKT orodja in specifične učne snovi, ki obravnavajo te ciljne skupine.

Projekt, ki traja 2 leti od 1. novembra 2011 do 31. oktobra 2013 – vodi konzorcij 9 organizacij s sedežem v 7 evropskih državah: Avstriji, Bosna in Hercegovini, na Hrvaškem, Italiji, Španiji, Sloveniji (koordinator) in na Švedski.